دانستني هاي فاطمي (ج. ٠١)
دانستني هاي فاطمي (ج. ٠١)
مؤلف: غزالي اصفهاني، علي
ويراستار: عمومي، محمد فاضل
ويراستار: آقابابايي، ميرزا مهدي
محل نشر: ايران، قم
ناشر: عطر عترت، قم
تاریخ نشر: ١٣٨٩ ش
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ٤٧٧
قطع و اندازه: وزيري
نوع جلد: گالينگور
نوع مدرک: كتاب چاپي
زبان: فارسي
موضوع اصلی: زندگاني
محل در کتابخانه: ١٨/٣/٢/١
موضوع فرعی:
شماره اختصاصی: « ٢٢٨٣٥ »
توضيحات: