ابوبكر و عمر چرا از فاطمه عليهاالسلام عيادت نمودند؟ آيا شيخن تحت تأثير احساسات مردم مدينه واقع نشدند
ابوبكر و عمر چرا از فاطمه عليهاالسلام عيادت نمودند؟ آيا شيخن تحت تأثير احساسات مردم مدينه واقع نشدند
به كوشش: مسجد المصطفي
محل نشر: ايران، تهران
ناشر: چاپخانه اخترشمال
تاریخ نشر: بي تا ق
نوبت چاپ:
تعداد صفحات: ١٦
قطع و اندازه: جيبي
نوع جلد: كاغذي
نوع مدرک: كتاب چاپي
زبان: فارسي
موضوع اصلی: زندگاني
محل در کتابخانه: ١٨/١٠/٥/٢٢
موضوع فرعی:
شماره اختصاصی: « ١١٠٣١ »
توضيحات: